logo

Kontakt

Obchodno-technické oddelenie:
Martin Pukáč +421 907 148 438,
martin.pukac@impulzmedia.sk
Igor Thurský +421 905 939 989,
igor.thursky@impulzmedia.sk

Sídlo spoločnosti:
ZNAČKY, s.r.o.
Nemocničná 2321,
026 01 Dolný Kubín
Prevádzka, sklady a kancelárie:
ZNAČKY, s.r.o.
Nemocničná 2321
026 01 Dolný Kubín

IČO: 43 931 111
IČ DPH: SK2022525219