logo

Billboardy Dolný Kubín

Veľký Bysterec I/70-001a

Veľký Bysterec I/70-001a 510 x 240 cm
Smer cesty z centra Dolného Kubína do Veličnej vpravo,
cesta I/70, cestný km 16,200; max. rýchlosť 50 km/h obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Veľký Bysterec I/70-001b

Veľký Bysterec I/70-001b 510 x 240 cm
Smer cesty z Veličnej do centra Dolného Kubína do Veličnej vpravo,
cesta I/70, cestný km 16,200; max. rýchlosť 50 km/h obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Veličná I/70-002a

Veličná I/70-002a 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Veličnej vpravo,
cesta I/70, cestný km 14,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Veličná I/70-002b

Veličná I/70-002b 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Veličnej vpravo,
cesta I/70, cestný km 14,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Veličná I/70-003a

Veličná I/70-003a 510 x 240 cm
Smer cesty z Veličnej do Dolného Kubína vpravo,
cesta I/70, cestný km 14,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Veličná I/70-003b

Veličná I/70-003b 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Veľičnej vľavo,
cesta I/70, cestný km 14,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Veličná I/70-004

Veličná I/70-004 510 x 240 cm
Smer cesty z Veličnej do Dolného Kubína vpravo,
cesta I/70, cestný km 13,500 jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Jaseňová I/59-001a

Jaseňová I/59-001a 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Ružomberka vpravo,
odpočívadlo Brestová cesta I/59 (E77), cestný km 63,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Jaseňová I/59-001b

Jaseňová I/59-001b 510 x 240 cm
Smer cesty z Ružomberka do Dolného Kubína vľavo,
odpočívadlo Brestová cesta I/59 (E77), cestný km 63,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Jaseňová I/59-001b

Jaseňová I/59-001b 510 x 240 cm
Smer cesty z Ružomberka do Dolného Kubína vpravo,
odpočívadlo Brestová cesta I/59 (E77), cestný km 63,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Jaseňová I/59-002b

Jaseňová I/59-002b 510 x 240 cm
Smer cesty z Ružomberka do Dolného Kubína vľavo,
odpočívadlo Brestová cesta I/59 (E77), cestný km 63,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Jaseňová I/59-003

Jaseňová I/59-003 510 x 240 cm
Smer cesty z Ružomberka do Dolného Kubína vľavo,
odpočívadlo Brestová cesta I/59 (E77), cestný km 62,950 jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Jaseňová 1/59-004

Jaseňová 1/59-004 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Ružomberka vpravo, odpočívadlo Brestová cesta I/59 (E77), cestný km 62,900
jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Zázrivá II/583-001a

Zázrivá II/583-001a 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Terchovej vpravo, v obci Zázrivá cesta II/583, cestný km 34,000; max. rýchlosť 50 km/h
obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Zázrivá II/583-001b

Zázrivá II/583-001b 510 x 240 cm
Smer cesty z Terchovej (Žilina) do Dolného Kubína vľavo, cestný km 34,000; max. rýchlosť 50 km/h
obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Zázrivá II/583-002a

Zázrivá II/583-002a 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Terchovej vpravo, v obci Zázrivá cesta II/583, cestný km 33,950; max. rýchlosť 50 km/h
obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Zázrivá II/583-002b

Zázrivá II/583-002b 510 x 240 cm
Smer cesty z Terchovej (Žilina) do Dolného Kubína vľavo, v obci Zázrivá cesta II/583, cestný km 39,950; max. rýchlosť 50 km/h
obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Zázrivá II/583-003a

Zázrivá II/583-003a 510 x 240 cm
Smer cesty z Terchovej (Žilina) do Dolného Kubína vpravo, Zázrivá - Suchá Hora cesta II/583, cestný km 33,300
obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Zázrivá II/583-003a

Zázrivá II/583-003b 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Terchovej (Žilina) vľavo, Zázrivá - Suchá Hora cesta II/583, cestný km 33,300
obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 100 m

Zázrivá II/583-004a

Zázrivá II/583-004a 510 x 240 cm
Smer cesty z Terchovej (Žilina) do Dolného Kubína vpravo, Zázrivá - Suchá Hora cesta II/583, cestný km 33,250 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 100 m

Zázrivá II/583-004b

Zázrivá II/583-004b 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Terchovej (Žilina) vľavo, Zázrivá - Suchá Hora cesta II/583, cestný km 33,250 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Zázrivá II/583-005a

Zázrivá II/583-005a 510 x 240 cm
Smer cesty z Terchovej (Žilina) do Dolného Kubína vpravo, Zázrivá - Suchá Hora cesta II/583, cestný km 33,150 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 100 m

Zázrivá II/583-005b

Zázrivá II/583-005b 510 x 240 cm
Smer cesty z Dolného Kubína do Terchovej (Žilina) vľavo, Zázrivá - Suchá Hora cesta II/583, cestný km 33,150 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Terchová II/583-006

Terchová II/583-006 510 x 240 cm
Smer cesty zo Žiliny do Zázrivej (D. Kubín) vľavo, cesta II/583, cestný km 28,250; max. rýchlosť 50 km/h Jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m