logo

Billboardy Tvrdošín

Čimhová II/520-005a

Čimhová II/520-005a 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej na hraničný prechod Suchá Hora pred odbočkou na Oravice vpravo, cesta II/520, cestný km 79,000, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Čimhová II/520-005b

Čimhová II/520-005b 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Suchá Hora do Trstenej vľavo, cesta II/520, cestný km 79,000, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Liesek II/520-001a

Liesek II/520-001a 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej na hraničný prechod Suchá Hora vpravo, cesta II/520, cestný km 74,700, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Liesek II/520-001b

Liesek II/520-001b 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Suchá Hora do Trstenej vľavo, cesta II/520, cestný km 74,700, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Trstená I/59-014a

Trstená I/59-014a 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej do Tvrdošína vpravo, cesta I/59, cestný km 106,000, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Trstená I/59-014b

Trstená I/59-014b 510 x 240 cm Smer cesty z Tvrdošína do Trstenej vľavo, cesta I/59, cestný km 106,000, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Trstená I/59-000

Trstená I/59-000 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Trstená do Trstenej vpravo, cesta I/59, cestný km 112,100, jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-018a

Trstená I/59-018a 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Trstená do Trstenej vpravo, cesta I/59, cestný km 113,300, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Trstená I/59-018b

Trstená I/59-018b 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej na hraničný prechod Trstená vľavo, cesta I/59, cestný km 113,300, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m

Trstená I/59-017a

Trstená I/59-017a 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Trstená do Trstenej vpravo, cesta I/59, cestný km 113,400, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m, max. 60 km/h

Trstená I/59-017b

Trstená I/59-017b 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej na hraničný prechod Trstená vľavo, cesta I/59, cestný km 113,400, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m, max. 60 km/h

Trstená I/59-016a

Trstená I/59-016a 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Trstená do Trstenej vpravo, cesta I/59, cestný km 113,500, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m, max. 60 km/h

Trstená I/59-016b

Trstená I/59-016b 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej na hraničný prechod Trstená vľavo, cesta I/59, cestný km 113,500, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 300 m, max. 60 km/h

Trstená I/59-015a

Trstená I/59-015a 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Trstená do Trstenej vpravo, cesta I/59, cestný km 113,600, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m, max. 60 km/h

Trstená I/59-015b

Trstená I/59-015b 510 x 240 cm Smer cesty z Trstenej na hraničný prechod Trstená vľavo, cesta I/59, cestný km 113,600, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m, max. 60 km/h

Vitanová II/520-000a

Vitanová II/520-000a 510 x 240 cm Smer cesty z hraničného prechodu Suchá Hora do Trstenej pred odbočkou na Oravice, cesta II/520, cestný km 82,000, jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m, max. 50 km/h

Zuberec II/584-001a

Zuberec II/584-001a 510 x 240 cm Na výjazde zo Zuberca do Liptovského Mikuláša vpravo cesta II/584, cestný km 12,500, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m, max. 50 km/h

Zuberec II/584-001b

Zuberec II/584-001b 510 x 240 cm Na vjazde do Zuberca od Liptovského Mikuláša vľavo cesta II/584, cestný km 12,500, obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m, max. 50 km/h