logo

Billboardy Tvrdošín

Trstená I/59-005a

Trstená I/59-005a 510 x 240 cm
Smer cesty z Trstenej do Tvrdošína vpravo,
Bapa-Stavebniny cesta I/59, cestný km 106,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 150 m

Trstená I/59-005b

Trstená I/59-005b 510 x 240 cm
Smer cesty z Tvrdošína do Trstenej vľavo, Bapa-Stavebniny
cesta I/59, cestný km 106,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Trstená 1/59-006

Trstená I/59-006 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničnému prechodu Trstená - Chyžné do Trstenej vľavo,
cesta I/59, cestný km 112,100 jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Trstená I/59-007a

Trstená I/59-007a 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Trstená-Chyžné do Trstenej vpravo,
cesta I/59, cestný km 113,300 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-007b

Trstená I/59-007b 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Trstená-Chyžné do Trstenej vpravo,
cesta I/59, cestný km 113,300 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-008a

Trstená I/59-008a 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Trstená-Chyžné do Trstenej vpravo,
cesta 1/59, cestný km 113,400 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-008b

Trstená I/59-008b 510 x 240 cm
Smer cesty z Trstenej k hraničnému prechodu Trstená-Chyžné vľavo,
cesta I/59, cestný km 113,400 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-009a

Trstená I/59-009a 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Trstená-Chyžné do Trstenej vpravo,
cesta I/59, cestný km 113,500 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-009b

Trstená I/59-009b 510 x 240 cm
Smer cesty z Trstenej k hraničnému prechodu Trstená-Chyžné vľavo,
cesta I/59, cestný km 113,500 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-010a

Trstená I/59-010a 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Trstená-Chyžné do Trstenej vpravo,
cesta I/59, cestný km 113,600 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Trstená I/59-010b

Trstená I/59-010b 510 x 240 cm
Smer cesty z Trstenej k hraničnému prechodu Trstená-Chyžné vľavo,
cesta I/59, cestný km 113,600 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Liesek II/520-001

Liesek II/520-001 510 x 240 cm
Smer cesty z Trstenej k hraničnému prechodu Suchá Hora vpravo,
cesta II/520, cestný km 74,700 jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Čimhová II/520-002a

Čimhová II/520-002a 510 x 240 cm
Smer cesty z Trstenej k hraničnému prechodu Suchá Hora vpravo,
cesta II/520, cestný km 79,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 250 m

Čimhová II/520-002b

Čimhová II/520-002b 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Suchá Hora do Trstenej vľavo,
cesta II/520, cestný km 79,000 obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Vitanová II/520-003

Vitanová II/520-003 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Suchá Hora do Trstenej vpravo,
cesta II/520, cestný km 82,000 jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Vitanová II/520-004

Vitanová II/520-004 510 x 240 cm
Smer cesty z hraničného prechodu Sucho Hora do Trstenej vpravo,
cesta II/520, cestný km 82,000; max, rýchlosť 50 km/h jednostranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Zuberec II/58A-001a

Zuberec II/584-001a 510 x 240 cm
Smer cesty zo Zuberca do Liptovského Mikuláša vpravo,
cesta II/584, cestný km 12,500; max. rýchlosť 50 km/h obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m

Zuberec II/584-001b

Zuberec II/584-001b 510 x 240 cm
Smer cesty z Liptovského Mikuláša do Zuberca vľavo,
cesta II/584, cestný km 12,500; max. rýchlosť 50 km/h obojstranné vyhotovenie, viditeľnosť 200 m